stránka na které se právě nacházíte obsahuje materiál, který někteří lidé mohou považovat za kontroverzní. tento web nemá za úkol navádět k výtržnostem, snaží se pouze informovat o reálném dění kolem fotbalového násilí. the site contains material, that some people may find offensive. this web site doesn´t want to publicize violence, we just try to inform about real course of events around football riots

Trio kamarádů, kteří v roce 1999 zakládali nebezpečné národně sociální komando JKG. Všimněte si zejména chlapce vlevo, který v levé ruce drží nůž a chlapce vpravo, který drží revolver. Chlapec uprostřed stojí při akcích většinou v pozadí a řídí toto NS komando vždy z dalekých, ale dobře přehledných míst. Lev za triem chlapců také nemá čisté svědomí .....